Projecte educatiu

PROJECTE EDUCATIU

El nostre projecte educatiu tracta d’integrar les metodologies més tradicionals amb els darrers coneixements de la psicopedagogia. És per això que els primers aprenentatges que fem a la Llar tenen com a objectiu principal ser una eina per a aconseguir un creixement harmònic i integral de l’infant, oferint-li totes les oportunitats possibles per desenvolupar i potenciar les seves habilitats emocionals, físiques i intel·lectuals durant els primers anys de vida.

Per això en el nostre compromís educatiu pretenem,

 • Promoure la felicitat de l’infant  fent que es senti estimat.
 • Estimular el desenvolupament harmònic del nen i totes les seves capacitats físiques, intel·lectuals, afectives i socials.
 • Oferir a l’infant la primera experiència de socialització fora de la família.
 • Promoure l’autonomia personal i fer-li adquirir seguretat afectiva i  emocional.
 • Treballar sobre la base d’una metodologia integradora que respecti les   diferències individuals  i ajudi a acceptar-les.
 • Desenvolupar la capacitat d’observar, explorar i experimentar amb els elements naturals i socials de l’entorn i de respecte al medi ambient.
 • Desenvolupar hàbits saludables pel que fa a l’alimentació, el repòs i la higiene.
 • Aconseguir un domini psicomotor ajustat al moment evolutiu del nen.
 • Desenvolupar la utilització del llenguatge com a mitjà d’expressió i   comunicació.
 • Afavorir l’orientació i el coneixement de nocions espaciotemporals en relació al cos, als objectes  i  a les activitats quotidianes.
 • Conèixer mitjançant la participació en manifestacions culturals, tradicionals i folklòriques, signes  d’identitat propis de Catalunya.
 • Introduir l’alumne en el món de l’anglès i la música.
 • Estimular l’actitud positiva davant les dificultats.
 • Compartir l’educació de l’infant amb la família, en el marc d’una relació d’intercanvi de criteris   i d’experiències.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *